Erkend Taxateur

Wanneer u een huis gaat kopen of verkopen, heeft u een taxatierapport nodig. Geldverstrekkers stellen certificatie en registratie van een makelaar/taxateur tegenwoordig verplicht. Registratie waarborgt immers de vakbekwaamheid.

Taxatieburo Bart Ek is vakkundig, objectief en betrouwbaar. De taxateur is aangesloten bij het NWWI, SCVM, en lid van de branchevereniging VBO.

VBO

De VBO-leden zijn vakbekwaam en worden permanent getoetst op hun vakkennis. Zij staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid, hun dienstverlening wordt gewaarborgd door de VBO Beroeps- en Gedragscode. Zij zijn gecertificeerd volgens het ISO 17024 persoonscertificaat van DNV. Zowel het certificatieschema voor makelaar/taxateur onroerende zaken als het certificatieschema bedrijfsmatig- en agrarisch vastgoed van DNV zijn als enige geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie, de hoogste erkenning voor een certificeringsregeling. De gecertificeerde VBO-makelaars en -taxateurs staan ingeschreven in het kwaliteitsregister SCVM dat strenge eisen aan inschrijving stelt. Op hun handelen wordt bovendien toegezien door een onafhankelijk Tuchtcollege.

Om hun cliƫnten nog meer zekerheid te geven, werken de VBO-leden volgens de Algemene (Consumenten)voorwaarden. Zij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Makelaardij en beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. VBO-makelaars en -taxateurs zijn verplicht naast hun lokale kennis ook hun professionele kennis op het gebied van makelen en taxeren, maar bijvoorbeeld ook hun juridische en fiscale kennis, actueel te houden door middel van permanente educatie.

SCVM

De SCVM-geregistreerde makelaars en taxateurs zijn allemaal in bezit van het DNV-certificaat makelaar/taxateur onroerende zaken of taxateur onroerende zaken volgens de norm ISO 17024. Dit certificaat wordt afgegeven door Det Norske Veritas (DNV), Europees marktleider op het gebied van persoonscertificatie.

Om ingeschreven te kunnen worden in het SCVM register, is men tevens in het bezit van een geldige en toereikende beroepsaansprakelijkheids-verzekering en heeft men een Verklaring Omtrent het Gedrag moeten aanleveren. Lidmaatschap van een branchevereniging is niet verplicht. Wel als de SCVM-geregistreerde wil taxeren voor het NWWI en/of NHG: dan is men o.a. verplicht zich aan te sluiten bij een branchevereniging.

Mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan kunnen betrokken partijen zich wenden tot de Commissie van Beroep SCVM. Het SCVM register is het enige register voor makelaars en taxateurs met een dergelijk klachtenloket.

Het SCVM register wordt erkend door o.a. de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verstrekker NHG), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) en het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Taxatierapporten worden door hypothecaire financiers erkend en het Register is openbaar. De SCVM-makelaar is dus herkenbaar en vindbaar voor zijn klanten.

NWWI

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.
Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4200 taxateurs bij het NWWI aangesloten.
Het NWWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geaccepteerd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Het WEW is de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Alle hypotheek geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd. Een aantal geldvertrekkers stelt een door het NWWI gevalideerd rapport inmiddels zelfs verplicht, voor zowel NHG als niet-NHG financieringen.